Archive for the 'Week 13' Category

jul 04 2019

De laatste keer naar de Mountain

Published by under Week 13

Maandag 24 juni – zondag 30 juni

Deze week was alweer de laatste week van data verzameling voor ons beide. Hierna hebben we 3 weken de tijd o ons verslag te schrijven en dan is onze stage alweer afgelopen. Naast het harde werk deze week hebben we ook weer tijd genomen voor de ontspanning, met de wekelijkse workouts en volleybal. Deze week hebben we weer 4 nieuwe mensen leren kennen. Ze zijn allemaal Frans en studeren om dierenarts te worden. We hebben deze week veel moeite gehad met de namen, want het zijn niet de makkelijkste vier namen om uit elkaar te halen: Maëlle, Maëlla, Leane en Diane. Deze week hebben we weer een nieuwe leopard kill gevonden waar we een camera op hebben gehangen om hopelijk weer wat bijzondere dieren op beeld te krijgen. Ook hebben we 27 small mammal vallen uitgezet om muizen, eekhoorns enz mee te vangen. Toen we de vallen gingen controleren de volgende dag vonden we 2 Elephant Shrews, onderdeel van de Small Five!

IMG-20190627-WA0038 IMG-20190620-WA0001

Vrijdagochtend hebben we altijd SABAP, de vogeltelling. Deze week was het in de Mountain reserve en aangezien de tijd voor ons hier al op begint te raken, was dit de laatste keer voor ons om naar de Mountain te gaan voordat we vertrekken. We hadden dus beide onze dag vrij gepland om mee te kunnen. Met 17 personen in 2 auto’s gepropt reden we naar de Mountain reserve. Met Grietjie, JP, Nina, Lisa en wij namen we een andere route dan normaal om eens een ander deel van de berg te zien en te belopen. Ondertussen kwamen we een goede klimboom tegen, wat voor ons natuurlijk onvermijdelijk was om te beklimmen. Met z’n vijfen zaten we in de boom te genieten van het prachtige uitzicht. Toen we aankwamen op de top van de berg konden we weer genieten van het adembenemende natuur. Keer op keer is het prachtig en het raakt nooit verveeld. Na de SABAP gingen we door naar de grote baobap tree met de ladder om ook deze weer te beklimmen. Aangezien Jule een trauma had opgelopen van de vorige keer, sloeg ze deze keer toch maar over.  Om met 17 personen in 2 auto’s te passen, moesten 6 personen achterin de bucky. Met de zandwegen hier is dat niet de meest comfortabele manier, maar het zorgde wel voor een grappige rit. Samen met Kyra, Nina, Lisa en JP zaten we achterin, waarbij we bijna stikten van alle stof die omhoog kwam van de wegen. Toen we weer aankwamen bij Bushcamp hadden we op onze armen, onze kleren en zelfs in onze haren een natuurlijke bruine tint gekregen van alle stof die op ons was gekomen.

IMG-20190628-WA0006 IMG-20190629-WA0042 IMG-20190630-WA0017 IMG-20190628-WA0031 IMG-20190628-WA0016 IMG-20190628-WA0027 IMG-20190628-WA0004

Zaterdag gingen we weer een ochtendwandeling maken en omdat we 4 nieuwe mensen hebben was het tijd voor het inwijdingsritueel; het spugen van poep. Grietjie legde uit wat de regels waren en na wat twijfel stopten de meiden de drollen in de mond en begonnen ze te spugen. We deden een wedstrijd wie het verst kon spugen en ook dit keer werden de drollen een voor een in de mond gestopt en uitgespuugd. Na de wandeling gingen we naar het zwembad om even bij te komen.

IMG-20190629-WA0012 IMG-20190630-WA0027 IMG-20190629-WA0008 IMG-20190629-WA0024

Na de ochtendwandeling was het tijd voor een spa dagje. Nina en Majda hadden vanalles geregeld om een op en top verwenningsdagje te organiseren. Het begon met een sessie yoga, waarna we gezichtsmaskers, schrub voor de lippen, handen en benen maakten en we het afsloten met een medicure. Het was echt heel leuk en vooral gezellig om de maskers en schrubs met z’n allen zelf te maken. Onze huid was helemaal zacht en schoon. Hierna was het weer tijd voor de braai. Voor het eerst waren we met 19 personen. Erg veel dus, maar dat maakte het erg gezellig. Het was weer een leuke avond!

Snapchat-85495263 IMG_20190629_163646

Zondag was het weer tijd voor ons gezamelijk diner. Voor 18 personen maakten we het eten klaar dat Kyra en Anne hadden geregeld; Fleurse pot, ook wel nachos. Je zult misschien denken ‘Nachos is toch geen avondeten?’. Maar met alle groenten, vlees en een berg kaas vult het toch wel snel.

IMG-20190701-WA0001

 

 

For the last time to the Mountain

Monday 24th of June – Sunday 30th of June

This week was the last week of data collection for both of us. After this we have 3 weeks to write our report and then our internship is over. In addition to the hard work this week, we have also taken time for relaxation, with the weekly workouts and volleyball. We also met 4 new people again. They are all French and are studying to become veterinarians. We had a lot of trouble with the names this week, because they are not the easiest four names to disassemble: Maëlle, Maëlla, Leane and Diane. This week we also found a new leopard kill at which we hung a camera to hopefully get some special animals on screen again. We have also put up 27 small mammal traps to catch mice, squirrels, etc. When we went to check the traps the next day we found 2 Elephant Shrews, part of the Small Five!

IMG-20190627-WA0038 IMG-20190620-WA0001

Friday morning we always have SABAP, the bird count. This week it was in the Mountain reserve and since the time for us is already running out, this was the last time for us to go to the Mountain before we leave. So we had both planned our day off to participate. With 17 people crammed into 2 cars we drove to the Mountain reserve. With Grietjie, JP, Nina, Lisa and we, we took a different route than normal to see a different part of the mountain. In the meantime we came across a good climbing tree, which was of course unavoidable for us to climb. With five people, we were sitting in the tree enjoying the beautiful view. When we arrived at the top of the mountain we could again enjoy the breathtaking nature. Each time again it is beautiful and it never gets bored. After the SABAP we went on to the big baobap tree with the ladder to climb it again. Since Jule suffered a trauma from the last time, she skipped this time. To fit 17 people in 2 cars, 6 people had to be in the back of the bucky. With the sandy roads here, that’s not the most comfortable way, but it was a funny ride. Together with Kyra, Nina, Lisa and JP we sat in the back, almost suffocating with all the dust that came up from the roads. When we arrived at Bushcamp we had a natural tan on our arms, clothes and even in our hair from all the dust that had come on us.

IMG-20190628-WA0006 IMG-20190629-WA0042 IMG-20190630-WA0017 IMG-20190628-WA0031 IMG-20190628-WA0016 IMG-20190628-WA0027 IMG-20190628-WA0004

Saturday we went for a morning walk again and because we have 4 new people it was time for the initiation ritual; the spitting game. Grietjie explained what the rules were and after some doubt the girls put the dung in their mouths and started spitting them. We did a competition to see who could spit the furthest, and after a few moments the dung was put one by one in the mouth and spit out. After the walk we went to the swimming pool to relax.

IMG-20190629-WA0012 IMG-20190630-WA0027 IMG-20190629-WA0008 IMG-20190629-WA0024

After the morning walk it was time for a spa day. Nina and Majda had arranged everything to organize a very pampering day. It started with a yoga session, after which we made face masks, scrub for the lips, hands and legs and ended it with a medication. It was really nice and especially fun to make the masks and scrubs together. Our skin was completely soft and clean. After this it was time for the braai again. For the first time we were 19 people. So a lot, but that made it very cozy. It was a nice evening again!

Snapchat-85495263 IMG_20190629_163646

Sunday it was time again for our communal dinner. For 18 people we prepared the food that Kyra and Anne had arranged; Fleurse pot, also called nachos. You may think “Nachos isn’t a dish for dinner, is it?” But with all the vegetables, meat and a mountain of cheese, it fills up quickly.

IMG-20190701-WA0001

2 responses so far