Archive for the 'Week 18' Category

aug 08 2019

Is het gelukt om de BIG 5 te spotten?!

Published by under Week 18

Maandag 29 juli – zondag 4 augustus

Maandagochtend vertrokken we verder naar de volgende locatie; Hluhlluwe imfolozi park. Dit is een safari park waar de big 5 ook aanwezig is, maar minder toeristisch is dan Kruger. Het moment dat we het park binnen reden zagen we al gelijk een olifant, dat maakte het 3de lid van de BIG 5! We kwamen aan bij ons verblijf, wat je toch wel een villa kunt noemen. Het was gewoon een compleet huis waarbij er in elke kamer een aparte badkamer aanwezig was met een douche en bad! Dit was toch wel erg chique. Wat erg mooi was, is dat we uitkeken op een prachtig landschap waar we al meteen een wrattenzwijn in onze tuin zagen lopen. Na de lunch en wat tijd voor pap om op te laden, konden we weer verder rijden en maakten we een ritje door het reservaat. We hebben veel gezien: een buffel van de verte, olifanten van erg dichtbij, zebra, impala, koedoe, wildebeest, bavianen, vogels, en een neushoorn van vrij dichtbij. Het grappige was dat pap, mam, Luc en Cas graag giraffen wilden zien en dat werd beloond, maar wel wat matig moeten we zeggen. Cas zag van een enorme afstand een giraf staan in de verre verte, maar ze hadden er dus wel al één gezien!

20190729_114525 20190729_115856 20190729_124500 20190729_170444

De volgende ochtend besloten we een vroege ochtendrit te maken om hopelijk nog meer te spotten. We zagen al meteen olifanten en neushoorns in de verte staan toen we onze straat uitreden. Verder hebben we nog meer mooie dieren gezien, maar geen nieuwe. Hierna pakten we onze spullen weer in en vertrokken we voor één van de langste afstand die we moesten afleggen. Na 5/6 uur rijden kwamen we aan op een camping waar we een tussenstop maakten voor deze nacht. Woensdag vertrokken we meteen weer verder van hieruit naar Kruger National Park. We arriveerden rond 11 uur en maakten meteen een ritje door het park. Wat is de natuur en het landschap hier prachtig, heel anders dan de plekken waar we al geweest zijn. We zagen vrij veel; olifanten, neushoorn die lagen te relaxen en verschillende antilopen. Ook zagen we wat giraffen van dichterbij, dus dat was toch wel mooier dan de giraf die we de vorige keer zagen van 1 km afstand. Na deze route reden we naar ons huisje en nadat we waren gesetteld, maakten we nog een middagrit. Dit was een hele gave rit, want we zagen coole dingen: een familie olifanten van wel 40+ individuen kwam de weg oversteken en wij waren daar middenin; 4 neushoorns waren aan het grazen en kwamen steeds dichter in de buurt van onze auto totdat we er 4 meter vanaf stonden, dat was echt heel gaaf; en toen, op het allerlaatste moment zagen we nog een hyena langs de weg liggen. Het was een gave middag met vele en coole dieren.

P1060132 P1060105 20190731_163220 20190801_083804 20190801_115444 P1060149 P1060205

Donderdagochtend stonden we al vroeg op om 5.45 uur aan te rijden. De predatoren zoals de leeuw en luipaard zijn namelijk actief tijdens de nacht en de kans om ze vroeg in de ochtend te spotten, was dus groter dan in de middag. Daar gingen we dus ook voor! 5 minuten later zagen we een auto stilstaan, wat onze aandacht trok (want we weten goed van Sint Lucia dat we op moeten letten op andere auto’s). Toen zagen we het; een leeuwin was door het gras aan het wanen, wat een prachtdier is dat zeg! Dat was echt een heel cool moment, waarbij we allemaal erg enthousiast werden. Dit was al nummer 4 van de BIG 5. Dit betekende dat we alleen nog de luipaard moesten vinden om het vijftal compleet te maken, maar dat was ook gelijk het moeilijkste lid om te spotten. Na deze geweldige leeuwin zagen we een honeybadger, een soort das. Dit is een nachtactief dier en zie je niet vaak. Vooral wij tweeën werden erg enthousiast en wilden het dier volgen, want wij wisten dat dit een bijzondere spot was. We waren echt heel blij om deze te zien en daarom belden we ook even meteen met Grietjie om dit te vertellen!!! Hierna zagen we ook weer buffels, maar dit keer 2 meter langs onze auto. Dat was toch wel heel bijzonder. Verder zagen we een Southern Grounded Hornbill, een prachtige vogel die bedreigd wordt en zeldzaam is, dus dat was ook erg mooi om te zien. Ook zagen we een familie olifanten naar een ander gebied verplaatsen, waarbij ze allemaal achter elkaar aan liepen. Op het einde van onze safari, toen we naar huis wilden, zagen we ineens erg veel auto’s stil staan en dan weet je het al: hier moet iets bijzonders zijn. Er bleek een mannetjes leeuw op een afstand van de straat te relaxen!! Toen we hem zagen, stond hij op en kwam hij steeds dichterbij totdat hij de straat overstak! Hij was erg dichtbij en het leek wel alsof hij zichzelf even wilden laten showen, want hij stak wel 3 keer over, erg dichtbij de auto’s. Het was zooo gaaf om deze leeuw van zo dichtbij te zien, het zijn echt prachtige en krachtige dieren. Er bleken nog 3 andere leeuwen in het gras te liggen, maar aangezien ze goed gecamoufleerd zijn en het gras zo hoog was, konden we ze helaas niet zien. We reden weer terug naar huis en na een pauze gingen we nog een rondje maken in de middag. We zagen weer mooie dingen, want het raakt echt nooit verveeld in Kruger! Vooral het einde was weer mooi: we zagen een hyena lopen en konden deze dan ook echt goed bekijken. Op de een of andere manier lijkt het wel alsof we elke keer de bijzondere dingen zien als we besluiten om naar huis te gaan.

P1060223 20190801_101508 20190801_154417 20190802_081538 P1060244 P1060265 P1060302

Vrijdagochtend pakten we onze spullen in en vertrokken we weer, op weg naar de volgende locatie. Om daar te komen konden we door Kruger rijden, dus dat deden we in de ochtend. Ook weer op het allerlaatste moment zagen we een hyena. Dit vonden we wel leuk, maar het werd helemaal bijzonder toen we zagen dat deze hyena pups had! Na weer een lange rit kwamen we bij Maseke Balulu Game Reserve, een reservaat dat bij ‘Greater Kruger’ hoort. Het grenst aan Kruger National Park, waardoor de dieren van Kruger ook hier naartoe kunnen, waaronder de big 5! We hadden 2 mooie kamers, waarvan die van pap en man uitkeek op een waterpondje. Gelijk nadat we ons gesetteld hadden gebeurde er iets bijzonders: 4 olifanten kwamen aanlopen en gingen drinken van het waterpondje recht voor de kamer van pap en mam. Het was een prachtig beeld, waarbij de olifanten erg dichtbij waren. Hierna gingen we op middag safari met een gids. In het gebied blijken vooral veel leeuwen en olifanten aanwezig te zijn, maar helaas hadden we geen leeuwen gezien. Het was een mooie rit, waarbij we enkele dieren zagen, maar over het algemeen niet veel. Toen we terug kwamen stond het avondeten klaar, het typisch Afrikaans gerecht Bobotie.

20190802_092301 20190802_140135 20190802_140406

Zaterdag was geen uitslaap-dag voor ons, want we moesten half 6 uit de veren voor de ochtendsafari in de hoop meer te zien. Dit was de laatste safari die we zouden hebben en dus ook de laatste kans om een luipaard te spotten. Om eerlijk te zijn, hadden we de hoop allemaal al een beetje opgegeven, maar toch werden we beloond met een enorme knaller: Loes zag op de weg iets lopen waarna ze riep ‘luipaard!’. Natuurlijk had ze al onze aandacht en toen we met de verrekijker het dier nakeken konden we bevestigen dat het een luipaard was!! Het was echt een gaaf moment en het werd nog beter, want toen de luipaard op stond en verder liep, kwam een tweede luipaard hem vergezellen. Het was echt geweldig en we waren allemaal dolblij dat we het laatste lid van de BIG 5 konden afstrepen!! Tijdens de pauze zei onze gids dat we moesten opschieten en we misschien nog geluk konden hebben. Met volle vaart reed hij verder, was hij aan het praten met andere gidsen door de radio en hij werd naar een plek geleid waar leeuwen aanwezig zouden zijn. En ja hoor, toen we aankwamen zagen we drie prachtige mannelijke leeuwen bij elkaar door het gebied lopen. Onze dag kon niet meer stuk!

P1060380 P1060421

Toen we terug kwamen pakten we onze spullen weer in om naar de volgende locatie te gaan: het verblijf dicht bij de Panaroma route. We hebben deze middag en avond niet veel gedaan, maar vooral even uitgerust en bijgekomen, want daar waren we wel even aan toe. Zondagochtend zijn we met de auto richting de Blyde River Canyon gereden, een deel van de Panarama route, waar prachtige uitzichten te zien zouden zijn. We stopten eerst bij de Three Rondawels, daarna bij de Potholes, God’s View en als laatst bij Mac Mac waterfall. Ieder uitzicht was oogverblindend, met prachtige natuur, landschappen, rotsen, watervallen en veel meer. Het was een erg mooie en bijzondere dag! We hebben weer veel gereden deze week, hebben vele mooi en speciale dingen gezien, maar we waren vooral blij dat we de BIG 5 hadden gezien!

20190804_105841

 

 

And now the big question; did we spot the BIG 5 ?!

Monday 29th of July – Sunday 4th of August

Monday morning we left for the next location: Hluhlluwe imfolozi park. This is a safari park where the big 5 is present as well, but is less focused on tourists than Kruger. The moment we entered the park we immediately saw an elephant, that made the 3rd member of the BIG 5 that we saw! We arrived at our stay, which you can call a villa. It was just a complete house where every room had a separate bathroom with a shower and bath! This was very, very chic! What was really nice was that we looked out to a beautiful landscape where we immediately saw a warthog walking in our garden. After lunch and some time for dad to recharge, we were able to continue driving and we made a ride through the reserve. We saw a lot; a buffalo from far away, elephants from very close, zebra, impala, kudu, wildebeest, baboons, birds, and a rhinoceros from quite close. The funny thing was that dad, mom, Luc and Cas wanted to see giraffes and that was rewarded, but we have to say that it was a bit mediocre. Cas saw a giraffe from a very far distance, but at least they had already seen one!

20190729_114525 20190729_115856 20190729_124500 20190729_170444

The next morning we decided to go for an early morning drive to hopefully spot even more. We immediately saw elephants and rhinos standing in the distance when we drove down our street. We have also seen more beautiful animals, but no new ones. After this we packed our stuff again and left for one of the longest drive we had to cover. After a 5/6 hour drive we arrived at a campsite where we made a stopover for this night. Wednesday we left immediately to Kruger National Park. We arrived around 11 am and immediately took a ride through the park. The nature and the landscapes are so beautiful over here and very different from the places we have already been. We saw quite a lot: elephants, rhinos which were relaxing and various antelopes. We also saw some giraffes close by, so that was better than the giraffe that we saw last time from 1 km away. After this route we drove to our house and after we had settled in, we made an afternoon ride. This was a really cool ride, because we saw cool things: a family of elephants of 40+ individuals crossed the road and we were standing in the middle of it; 4 rhinos were grazing and came closer and closer to our car until there were only 4 meters of distance between us and them that was really cool; and then, at the very last moment, we saw a hyena lying in the grass along the road. It was a great afternoon with a lot of cool animals.

P1060132 P1060105 20190731_163220 20190801_083804 20190801_115444 P1060149 P1060205

Thursday morning we got up early at 5.45 am. The predators such as the lion and leopard are active during the night and the chance to spot them early in the morning was therefore higher than in the afternoon. And that is exactly what we went for! 5 minutes later we saw a car standing still, which caught our attention (because we know now from St. Lucia that we have to watch to other cars). Then we saw it: a female lion was walking along the road in the grass. That was a really cool moment, and we all became very enthusiastic, wat a beautiful animal! This was already number 4 of the BIG 5. This means that we only had to find the leopard to complete the five, but that was also the hardest member to spot. After this amazing lioness we saw a honeybadger. This is a night-active animal and you don’t see that often. The two of us in particular were very excited and wanted to follow the animal, because we knew that this was a special spot. We were really happy to see this and therefore we called Grietjie immediately to let her know!!! After this we also saw buffalo again, but this time 2 meters from our car. That was very special. We saw a Southern Grounded Hornbill, a beautiful bird that is endangered and rare, so that was also very cool to see. Moreover, we spotted a family of elephants moving to a different area, at which they all followed each other in a line. When we wanted to go home we suddenly saw a lot of cars standing still and that is a signal for something special. A male lion appeared to be relaxing at a distance from the street! When we saw him, he got up and came closer until he crossed the street! He was very close and it seemed as if he wanted to show himself, because he crossed over 3 times, very close to the cars. It was soooo amazing cool to see this special animal from so close by, they are really beautiful and powerful! Apparently 3 other lions were lying in the grass as well, but since they were well camouflaged and the grass was so high, we could not see them unfortunately. We drove back home and after a break we went for another round in the afternoon. We saw beautiful things again, because it never gets bored in Kruger! Especially the end was beautiful again; we saw a hyena walking and were able to look at him it really well. Somehow it seems like we see the special things each time when we decide to go home.

P1060223 20190801_101508 20190801_154417 20190802_081538 P1060244 P1060265 P1060302

Friday morning we packed our things and left again, on our way to the next location. To get there we could drive through Kruger, so we did that in the morning. Again at the very last moment we saw a hyena. This time was special when we saw that this hyena had pups! After another long drive we arrived at Maseke Balulu Game Reserve, a reserve belonging to “Greater Kruger”. It borders on Kruger National Park, which means that Kruger’s animals can go here as well, including the big 5! We had 2 nice rooms, of which the room of mom and dad was facing a nice waterhole. Immediately after we settled in, something special happened: 4 elephants approached and went to drink from the waterhole right in front of mom and dad’s room. It was a beautiful view, with the elephants very close. After this we went on an afternoon safari with a guide. The area has a rich number of elephants and lions, but unfortunately we had not seen any lions. It was a nice ride, where we saw some animals, but compared to other times not that much. When we came back we enjoyed the dinner with the typical African dish Bobotie.

20190802_092301 20190802_140135 20190802_140406

Saturday was not a sleep-in day for us, because we had to get up at half past five for the morning safari, hoping to see more. This was our last safari and therefore also our last change to see a leopard. To be honest, we all gave up our hope to see one, but we were immediately rewarded with a huge stunner: Loes saw something walking on the road after which she called “leopard”! Of course she had our attention immediately and when we looked at the animal through the binoculars we could confirm that it was a leopard!! It was a really cool moment and it got even better when he stood up and walked to the mountain after which a second leopard came to accompany him!! It was really great and we were so happy that we could cross the last member of the BIG 5  off our list!! During the break our guide told us to hurry up and jump in the car, because we could be lucky… He drove at full speed, was talking to other guides with the radio and was led to a place where lions would be present. And yes, when we arrived we saw three beautiful male lions walking through the area together. This was a perfect beginning of our day!

P1060380 P1060421

When we got back we packed our things again to go to the next location: a stay close to the Panaroma route. We didn’t do much this afternoon and evening, but mainly resting because we needed that. Sunday morning we drove by car to the Blyde River Canyon, part of the Panarama route, where beautiful views are present. We first stopped at the Three Rondawels and after that at the Potholes, God’s View and finally at Mac Mac waterfall. Every view was amazing, with beautiful nature, landscapes, rocks, waterfalls and much more. It was a very beautiful and special day! We drove a lot this week, saw a lot of beautiful and special things, but we were especially happy that we saw the BIG 5!

20190804_105841

Reacties uitgeschakeld voor Is het gelukt om de BIG 5 te spotten?!