Archive for the 'Week 9' Category

jun 05 2019

Prankoorlog en Kerstmis in mei, kan het nog gekker?

Published by under Week 9

Maandag 27 mei – zondag 2 juni

Maandagochtend was het moment van de waarheid; we zagen dat één van de small mammal traps gesloten was en dat er iets in zat! Het bleek weer een rat te zijn, ongeveer even groot als Lewis. In de eerste instantie zagen we geen rode vlek, waardoor Grietjie en Jule al een feestje aan het vieren waren. Toen we beter gingen kijken zagen we toch echt de vlek en betekende dit dat Lewis terug was gekomen! Loes en Lisa waren natuurlijk heel blij, maar Grietjie en Jule baalden want zij moeten nu twee wormen eten. Ondanks de teleurstelling moeten we wel zeggen dat het toch wel gaaf is dat Lewis terug is gekomen! In de avond hebben we met Luc gebeld, want hij was jarig die dag en we wisten dat hij onze aanwezigheid die dag natuurlijk enorm zou missen, dus probeerden we het op deze manier goed te maken 😉

Dinsdagochtend ging Jule naar het veld om haar traps te controleren op kikkers en reptielen. Ze had nog nooit een slang gevangen, maar hoopt elke keer weer om er eentje in haar val te vinden. En plots werd er over de radio gesproken door Jule met een oproep naar Grietjie. Grietjie zat in het kantoor en reageerde terug via de radio. Een overdolle Jule antwoorde dat ze een slang in haar val had!! Ze had deze slang nog nooit gezien en ook op haar soortenidentificatie lijst zag ze deze slang niet staan. Grietjie gaf aan dat ze de slang moest porren om te kijken of het nog leefde. Jule volgde de instructies op, waardoor er iets op viel, want de slang was doodstil en de mond stond open… en toen Jule de slang van onderen bekeek, zag ze het; er was een neppe slang in haar trap geplaatst! Grietjie had die avond daarvoor de slang in de trap gelegd om volgens haar woorden ‘Jule’s dag wat op te vrolijken’, en dat lukte, want Jule was voor 10 minuten enorm blij met de slang in de trap. Vanaf dat moment werd er via de radio gesproken ‘The Game is On!!’ en zo ontstond er een prankoorlog in Bushcamp. Loes en Solène sloten zich aan bij Jule’s team en Nina bij die van Grietjie, waardoor het drie tegen twee was.

Woensdagochtend zagen we al meteen dat het menens was, want Loes haar sokken en schoenen waren gevuld met bladeren en stenen. Daarbij probeerde Grietjie Solène er ook nog eens van te overtuigen dat ze zich bij het verkeerde team had aangesloten en dat ze zich bij het team van Grietjie moest voegen. Wij lieten dat niet zomaar gebeuren en dat betekenden dus dat wij ze terug moesten pakken. De plannen werden gemaakt en toen Grietjie aan het werk was gingen wij aan de slag. Solène en Jule maakten een blokkade voor haar deur met stenen. Het was een prachtcreatie en de reactie van Grietjie maakte het helemaal af. Vanaf dat moment besloot ook Lisa zich bij het team van Grietjie te sluiten, dus was de prankoorlog tussen 2 teams van 3 personen.

IMG_20190529_100722

In de middag vertelde Grietjie dat er in ons reservaat een leopard kill was; een luipaard zou een waterbok hebben gedood die nog hier in het reservaat lag. We werden allemaal enorm enthousiast en met z’n allen in de ‘bucky’ reden we naar de crime scene. We liepen naar beneden door de bushes en daar aangekomen zagen we het slachtoffer liggen met zijn buik open. We vonden het allemaal super gaaf dat er echt een luipaard in ons reservaat is! We besloten camera’s op te hangen om hopelijk een luipaard op beeld te krijgen die misschien die avond terug zou komen om van zijn prooi te eten. Toen we met de bucky terug reden zagen we ook nog eens drie zebra’s. We hebben al zebra’s gezien tijdens ons weekend in Mapungabwe, maar nog nooit hier.

IMG_20190529_161019

Donderdagochtend gingen we terug naar de crime scene om de camera’s op te halen en de beelden te controleren. We stonden allemaal in spanning te wachten voor de laptop tot de video’s waren geladen en we ze konden openen. En ja hoor….. we zagen een luipaard op beeld! We waren allemaal enorm blij dat het was gelukt om het prachtdier op beeld te krijgen en dat dit betekend dat ze zo dichtbij zijn! Na het bekijken van deze camerabeelden waren wij als team weer aan de zet voor de volgende prank. Solène en wij besloten om de fiets van Grietjie een opknapbeurt te geven door het te versieren met zakken, blikken en plastic en de fiets voor haar deur aan het dak te hangen. Het zag er hilarisch uit en na 30 minuten vol spanning te wachten kwam Grietjie eindelijk aanlopen. Natuurlijk werd haar reactie weer gefilmd en konden wij genieten van het feit dat we wel wisten dat deze prank niet overtroffen kon worden. In de avond gingen we weer terug naar de leopard kill om de camera’s opnieuw op te hangen. Rond 17.15 uur liepen we terug naar huis toen het ons een goed idee leek om de zonsondergang te bekijken vanuit de Ledwood boom. Met z’n vijven klommen we de boom in en konden we genieten van een prachtige zonsondergang.

IMG_20190530_122742 IMG_20190530_131208 IMG_20190530_171357

Vrijdagochtend was het weer tijd om de wegen in het reservaat te markeren. We gingen samen met Grietjie en Solène (volgens Solène de Fantastic Four) te voet het pad bewandelen om hier en daar blikken op te hangen als herkenningspunt. We zagen andere gedeeltes van het reservaat, met hele mooie stukken en uitzichten. Ondertussen hielden we een thee en koffiepauze midden in de natuur, waarbij we op de oude manier het water via een gaspitje opwarmden.

IMG-20190531-WA0025 IMG-20190531-WA0016

We hadden besloten om met z’n allen deze avond een sleepover te houden in onze kamer. Daarvoor zou Solène een red velvet cake en glühwein (opgewarmde wijn met fruit erin) maken en wij zouden de Boekelse appeltaart maken zoals ons mam die altijd maakt. Maar zoals jullie al weten kwam het een van het ander… De geur van de glühwine deed Solène en Lisa denken aan kerstmis, waardoor het hun leuk leek om kerstliedjes af te spelen. Zo ontstond er vervolgens een gesprek waarbij we elkaar vertelden wat we altijd eten tijdens kerstmis. Binnen een half uur was het alweer geëscaleerd en werd het idee van een sleepover geüpgraded naar een kerstavond en werden er allerlei recepten uit de kast gehaald. Met z’n allen in de keuken stonden we klaar om kerstgerechten te maken; van red velvet cake, appeltaart en glühwine, naar kaneelbroodjes, gevulde eieren en oliebollen! Er werd zelfs een boom versierd om de kerstsfeer er helemaal in te krijgen. Het verbaasd ons elke keer weer hoe we het voor elkaar krijgen om van een grap naar een werkelijk uitgevoerd masterplan gaan, maar daardoor is het elke keer weer enorm leuk! Toen alles gebakken en gekookt was, werd de kamer opgemaakt. De matrassen werden op de grond gelegd en met 8 personen zaten we in onze kamer met het eten in het midden. We bedachten ook nog eens dat kerstmis niet zonder surprise kan, dus trokken we loodjes om zo een cadeautje uit je koffer tevoorschijn te halen voor de ander. De avond werd afgesloten met de film ‘The proposal’. Het was echt een leuke en gezellige avond!

Screenshot_20190601-175026 (2)

Zaterdagochtend gaf Grietjie aan dat er een prachtig uitzicht is boven op de rotsen in het reservaat langs ons. We hadden zin in een hike, dus trokken we er met z’n zessen op uit. In totaal hadden we 4 uur gewandeld (doordat we ook even de weg kwijt waren, hè Grietjie? We waren niet verdwaald maar “liepen gewoon in rondjes”), waarbij we mooie plekken zagen, maar vooral het uitzicht prachtig was! We klommen op de rotsen en keken uit over een groot gebied met de prachtige natuur. Na ook weer hier een thee en koffiepauze te hebben gehad liepen we terug naar huis. De middag werd opgevuld door een cardiotraining door Lisa, Nina en Loes en een kaartmiddag door Solène, Grietjie en Jule. In de avond gingen we naar een kleine steiger waar we alweer een prachtig uitzicht hadden op de zonsondergang en zelfs onze eerste grote krokodil zagen!!

IMG_20190601_110838 IMG-20190602-WA0013 IMG-20190602-WA0019 IMG-20190603-WA0011[1] IMG-20190602-WA0012 IMG-20190601-WA0047 IMG-20190601-WA0049

Zondagochtend speelden we een potje volleybal en Capture the flag. Hierna liepen we weer terug naar de leopard kill om de beelden van de camera’s te bekijken en zagen we alweer de luipaard! In de avond zouden we met z’n allen eten en daarvoor had Solène de nodige boodschappen gedaan voor Butterchicken. We sloten zo de week af door gezamenlijk te koken en te dineren.

IMG-20190603-WA0001

We hebben deze week veel gezien en gedaan, waarbij we andere gebieden van het reservaat hebben ontdekt. Het was een hele actieve week en we hebben weer enorm genoten! Inmiddels is de helft van onze stage nu voorbij, wat we eigenlijk toch wel jammer vinden, want we willen hier nog lang niet weg! Het is hier echt een geweldige plek met geweldige mensen!

 

Prankwar and Christmas in May, can it get any crazier?

Monday 27th of May – Sunday 2nd of June

Monday morning was the big moment; we saw that one of the small mammal traps was closed and there was something in it! It turned out to be rat, about the same size as Lewis. At first we didn’t see a red spot, so Grietjie and Jule were already celebrating their victory. However, when we started to look better we really saw the spot so this meant that Lewis came back! Loes and Lisa were of course very happy, but Grietjie and Jule were disappointed because they now have to eat two worms. Despite the disappointment we have to say that it is cool that Lewis came back! In the evening we called Luc, because it was his birthday that day and we knew he would miss our presence that day, so we tried to make it up by calling him 😉

Tuesday morning Jule went to the field to check her traps for frogs and reptiles. She had never caught a snake before, but always hopes to find one in her trap. And suddenly Jule spoke over the radio to call Grietjie. Grietjie was in the office and responded back via the radio. An overwhelming Jule replied that she had a snake in her trap!! She had never seen this snake and she didn’t see this snake on her species identification list either. Grietjie indicated that she had to poke the snake to see if it was still alive. Jule followed the instructions, making something stand out, because the snake was silent and the mouth was open … and when Jule looked at the snake from below, she saw it; a fake snake was placed in her trap! Grietjie had placed the snake in the trap that night before to, according to her words, “cheer up Jule’s day,” and it worked, because Jule was extremely happy with the snake in the trap for 10 minutes. That was the moment for Jule to say “The Game is On !!” over the radio and so a prank war started in Bushcamp. Loes and Solène joined Jule’s team and Nina joined Grietjie’s team, making it three against two.

Wednesday morning we immediately saw that it was serious, because Loes her socks and shoes were filled with leaves and stones. That meant that we had to get them back. The plans were made and when Grietjie was working, we carried out our plans. Solène and Jule made a blockade in front of her door with stones. It was a beautiful creation and Grietjie’s reaction made it complete. From that moment on Lisa also decided to join Grietjie’s team, so the prankwar was between 2 teams of 3 people.

IMG_20190529_100722

In the afternoon, Grietjie told us that there was a leopard kill in our reserve; a leopard would have killed a waterbuck that was still here in the reserve. We all became very enthusiastic and we all drove with the bucky to the crime scene. We walked down through the bushes and when we arrived we saw the victim lying with his belly open. We all thought it was super cool that there really is a leopard in our reserve! We decided to hang up cameras to hopefully get a leopard on screen that might come back that evening to eat from its prey. When we drove back with the bucky we also saw three more zebras. We have already seen zebras during our weekend in Mapungabwe, but never in this reserve.

IMG_20190529_161019

Thursday morning we went back to the crime scene to pick up the cameras and check the images. We were all waiting in front of the laptop for the videos to load and we could open them. And yes … we saw a leopard! We were all very happy that we had managed to record the beautiful animal and that this means that they are so close! After watching those footages, we as a team were on the way for the next prank. Solène and we decided to give Grietjie’s bicycle a makeover with bags, tins and plastic and hanging it on the roof in front of her door. It looked hilarious and after 30 minutes of waiting with excitement, Grietjie finally arrived. Of course her reaction was filmed again and we could enjoy the fact that we knew that this prank could not be beated. In the evening we went back to the leopard kill to hang the cameras again. Around 5.15 pm we walked back home when we thought it would be a good idea to watch the sunset from the Ledwood tree. The five of us climbed the tree and we could enjoy a beautiful sunset.

IMG_20190530_122742 IMG_20190530_131208 IMG_20190530_171357

Friday morning it was time again to mark the roads in the reserve. Together with Grietjie and Solène (according to Solène the Fantastic Four) we walked the trails to look where we could hang up cans as points of recognition. We saw other parts of the reserve, very beautiful parts and views. In the meantime, we had a tea and coffee break in the middle of the nature, by warming the water through a gas burner like the old way.

IMG-20190531-WA0025 IMG-20190531-WA0016

We decided to have a sleepover with all of us in our room. For this occasion Solène would make a red velvet cake and mulled wine (warmed wine with fruit in it) and we would make the apple pie like our mom always makes it. But as you already know, just like that it got out of hand again… The smell of the mulled wine reminded Solène and Lisa of Christmas, making it fun to play Christmas songs. This led to a conversation in which we each told what we always eat during Christmas. Within half an hour it was already escalated and the idea of ​​a sleepover was upgraded to a Christmas Eve and all kinds of recipies were brought out of the cupboard. All of us were in the kitchen, ready to make Christmas dishes; from red velvet cake, apple pie and mulled wine to cinnamon buns, stuffed eggs and oliebollen! A tree was even decorated to get the real Christmas spirit. It surprises us every time how we manage to go from a joke to a real masterplan, but that makes it real fun every time! When everything was baked and cooked, the room was made up. The mattresses were placed on the floor and with 8 people we were in our room with the food in the middle. We also thought that a evening with presents cannot be missed during Christmas, so we took papers with our names on it to get a gift out of our suitcase for the other person. The evening ended with the film “The proposal”. It was a really nice and fun evening!

Screenshot_20190601-175026 (2)

Saturday morning Grietjie said that there is a beautiful view on top of some rocks in the reserve next to us. We were looking forward to a hike, so we went out to this view with six people. In total we had a 4-hour walk (because we were also lost for a moment, right Grietjie? We were not lost but “just walking in circles”), where we saw beautiful places, but especially the view was beautiful! We climbed on the rocks and looked out over a large area with beautiful nature. After having a nice tea and coffee break we walked back home. The afternoon was filled with a cardio training by Lisa, Nina and Loes and playing cards by Solène, Grietjie and Jule. In the evening we went to a small scaffold where we had a beautiful view and saw the sunset and even our first big crocodile!!

IMG_20190601_110838 IMG-20190602-WA0013 IMG-20190602-WA0019 IMG-20190603-WA0011[1] IMG-20190602-WA0012 IMG-20190601-WA0047 IMG-20190601-WA0049

Sunday morning we played volleyball and Capture the flag. After this we walked back to the leopard kill to view the images from the cameras and we saw the leopard again! In the evening we planned to eat with everybody, which Solène had prepared. She did the necessary groceries for Butterchicken. We ended the week by cooking and dining together.

IMG-20190603-WA0001

We have seen and done a lot this week, discovering other areas of the reserve. It was a week with many activities and we enjoyed it immensely! In the meantime, half of our internship is now over, which we think is a shame, because we don’t want to leave here yet. It really is a great place with amazing people.

2 responses so far